دانلود آهنگ همیشه رضایا (ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ)

دانلود آهنگ همیشه رضایا

اهنگ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ از رضایا کامل با بهترین کیفیت های 128 و 320

تهیه کننده: موسسه فرهنگی هنری نوای جهانی ¦ ترانه سر و آهنگساز: رضایا و طاها یوسفی ¦ تنظیم: مسعود جهانی

دانلود آهنگ همیشه رضایا

متن آهنگ:

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭼﺮا ﻫﺮ ﭼﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻴﺮﻳﻢ!!
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ و دﻳﻮوﻧﺖ…
ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﻨﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪی !!
ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﻗع ﻛﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻢ…
دوﺳﺖ دارم اﻳﻦ اﺧﻠﺎﻗﺘﻮ !!
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺟﺬاﺑﻰ ﺗﻮ…
ﻧﻔﺴﺎﺗﻮ ﻣﻴﺸمرم آخ ﭼﻘﺪ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻴﺸﻰ!!
وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داری ﺗﻮ…
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ !!
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ…
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎم !!
ﻣﻴﺎم ﭘﻴﺸﺖ دﻟﻢ وا ﻣﻴﺸﻪ…
ﻫﺮ ﻛﻰ ﺳﺮ رام ﺑﻴﺎد ﺑﺶ ﻣﻴﮕﻢ ﺑﺮو !!
ﻧﻤﻴﺪم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻳﻪ ﺗﺎر ﻣﻮی ﺗﻮرو…
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ازت دور ﺷﻢ زﻳﺎد !!
ﻳﻪ ﺟﻮری رﻓﺘﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮات…
ﻫﺮﭼﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎزه ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ!!
از ﻛﻞ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﺳﻬﻤﻢ…
با تو هرجا باشم همیشه بالاست پرچمم!!
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ…
ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ!!
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎم…
ﻣﻴﺎم ﭘﻴﺸﺖ دﻟﻢ وا ﻣﻴﺸﻪ!!

رضایا همیشه

پخش آنلاین موزیک

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنید